Virksomhedsnetværket

grafik13Virksomhedsnetværket – indgang til nye jobs og arbejdskraft.

Hvad er virksomhedsnetværket?

Virksomhedsnetværket er en sammenslutning af virksomheder i Sønderparken og Korskærparkens nærområde. Virksomhederne er bragt sammen af boligorganisationerne, Boligkontoret Fredericia og boli.nu, for at åbne op for et samarbejde omkring de boligsociale indsatser som lige nu udøves i de to boligområder for beboerne.

Hvorfor danne virksomhedsnetværk?

Danske virksomheder vil inden for en årrække komme til at mangle arbejdskraft og derfor er de i høj grad afhængige af, at der åbnes op for de mange ledige, der lige nu er på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder med vores virksomhedsnetværk igennem praktikaftaler, lærlingepladser og løntilskudsstillinger. Virksomheder kontaktes løbende og der afholdes opfølgningsmøder, hvor alle virksomheder deltager. På sigt er det målet, at virksomhederne selv mødes for at udveksle erfaringer med praktikforløb mv.

Virksomhedernes fordele?

Virksomhederne opnår en stor fordel ved at samarbejde med os, da vi bl.a. kan tilbyde at uddanne de ledige, der bor i enten Sønderparken eller Korskærparken, så de kan udføre det arbejde, som virksomheden har brug for. Samtidig har vi ressourcerne til at lave tætte opfølgninger og arbejde tæt og intensivt med de ledige fra Sønderparken og Korskærparken for bl.a. at skabe det helt rigtige match mellem virksomhed og ledig.

Vi vil også assistere virksomhederne i deres papirarbejde der måtte være i forbindelse med ansættelser i løntilskud, kontraktudfærdigelse osv. for at lette virksomhedens ressourcer.

Beboernes fordele?

Fordelen er kompetenceudvikling igennem bl.a. praktikforløb, lærlingeforløb, uddannelse, løntilskudsstilling mv. De ledige beboere får samtidig mulighed for at komme ind på en arbejdsplads, hvor denne i forvejen har kompetence eller ønsker kompetencer med henblik på uddannelse, og får således mulighed for at skabe gode forudsætninger for at få job på sigt.

Kontakt?

Vil din virksomhed gerne være en del af netværket, så kontakt projektchefen i den Boligsociale Helhedsplan i Fredericia, Kasper Søstrøm Müller, på tlf. 24 91 57 96 eller på mail ksm@boligfa.dk

Skriv et svar