Uddannelse

SønderKorskær Uddannelse

SønderKorskær Uddannelse, er en fællesbetegnelse for alle de uddannelsesaktiviteter, der kommer i SønderKorskær. Det, der er særligt ved SønderKorskær Uddannelse, er at alle aktiviterne foregår her hos os – enten i Sønderparken eller Korskærparken. Blandt aktiviteterne kan nævnes:

 

 • kompetencegivende kurser og efteruddannelse for beboerne i området
 • lektiehjælp for unge og voksne – også forældre, der vil kunne hjælpe deres børn med lektierne
 • kompetencegivende kursusforløb for projektdeltagende frivillige, nøglepersoner, ambassadører og mentorer
 • at unge og arbejdsledige skaffes praktik i forbindelse med renoveringer og hos lokale virksomheder
 • virksomhedscentre* etableres
 • iværksætterforløb
 • mini-jobcenter
 • vejledningsbutik
 • Forældreskole
 • Personlig udvikling i form af coachingforløb
 • Intensive vejledningsforløb i samarbejde med Jobcenteret

 

Vi forsøger så vidt det er muligt at gøre det gratis for alle beboere at deltage på kurserne.

Selve undervisningen foretages primært af professionelle eksterne aktører som: VUC, EUC, SOSU, Sprogskolen og andre lokale institutioner og

*Et virksomhedscenter etableres i samarbejde mellem Områdesekretariateet og Jobcentret, hvor målet er, at få ledige tættere på arbejdsmarkedet. I hvert virksomhedscenter arbejdes med 4 ledige, som tilbydes et praktik-ophold i form af et 13 ugers praktikforløb i en virksomhed. Det kan eksempelvis være ansættelse i Pavillonen i Sønderparken, i Medborgerhuset  eller hos varmemestrene.