Uddannelse

SønderKorskær Uddannelse

SønderKorskær Uddannelse, er en fællesbetegnelse for alle de uddannelsesaktiviteter, der kommer i SønderKorskær. Det, der er særligt ved SønderKorskær Uddannelse, er at alle aktiviterne foregår her hos os – enten i Sønderparken eller Korskærparken. Blandt aktiviteterne kan nævnes:

  • kompetencegivende kurser og efteruddannelse for beboerne i området
  • lektiehjælp for unge og voksne – også forældre, der vil kunne hjælpe deres børn med lektierne
  • kompetencegivende kursusforløb for projektdeltagende frivillige, nøglepersoner, ambassadører og mentorer
  • at unge får lommepenge- og fritidsjobs og arbejdsledige skaffes praktik i forbindelse med renoveringer og hos lokale virksomheder
  • virksomhedscentre* etableres
  • iværksætterforløb for unge (MYOB)
  • mini-jobcenter
  • beboerservice
  • Tilbud til forældre

Vi forsøger så vidt det er muligt at gøre det gratis for alle beboere at deltage.

Selve undervisningen foretages primært af professionelle eksterne aktører som: AOF, VUC, EUC, SOSU, Sprogskolen og andre lokale institutioner og

*Et virksomhedscenter etableres i samarbejde mellem Helhedsplanen og Jobcentret, hvor målet er, at få ledige tættere på arbejdsmarkedet. I hvert virksomhedscenter arbejdes med 4 ledige, som tilbydes et praktik-ophold i form af et 13 ugers praktikforløb i en virksomhed. Det kan eksempelvis være ansættelse hos varmemestre.

Skriv et svar