Om Sønderparken

Den Boligsociale Helhedsplan for Sønderparken

Vision for Sønderparken

I Sønderparken medvirker alle beboere til at skabe en fælles, positiv fremtid for boligområdet. Gennem inddragelse, deltagelse og engagement fra beboerne fylder vi vores fælles rammer ud og sikrer, at alle beboere har mulighed for at udfolde sig, og i større eller mindre fællesskaber forfølge deres interesser og det sociale samvær. Vi tror på, at et stærkt og attraktivt Sønderparken vokser indefra.

Overordnede succeskriterier

Nedenstående kriterier tager udgangspunkt i KÅS-tallene (formålet med KÅS er at levere statistik på kommuner opdelt på delområder, der kan tilpasses kommunens behov) for Sønderparken, og i de udsagn som er fremkommet i processen frem mod udarbejdelsen af helhedsplanen. De overordnede succeskriterier for helhedsplanen er ved udgangen af

2013:

  • At den gennemsnitlige fraflytningsprocent i Sønderparken er nedbragt fra 17,8% til under 13%
  • At andelen af beboere uden for arbejdsstyrken ikke er blevet højere og gerne op til 10% mindre
  • At en trivselsundersøgelse viser, at mindst 25 % af samtlige husstande tilkendegiver, at de deltager i aktiviteterne i Sønderparken