Om Korskærparken

Den Boligsociale Helhedsplan for Korskærparken

Korskærparken har deres egen hjemmeside, som du finder her

Visionen for Korskærparken

Vi er stolte af at bo i Korskærparken, og vi har et stærkt beboerdemokrati, der inddrager alle, og hvor alle har et fælles ansvar for, at tingene fungerer. Vi har en masse frivillige, der skaber begivenheder og aktiviteter, både inde og ude, hvor unge og gamle, etniske og danske, laver noget sammen.

Overordnede succeskriterier

For helhedsplanen kan der opstilles en række overordnede succeskriterier. Nogle af nedenstående kriterier tager udgangspunkt i den interviewundersøgelse, som Fredericia Kommune foretog blandt Korskærparkens beboere i 2008, andre tager udgangspunkt i den nuværende beboersammensætning for området (KÅS-tallene), og endelig tager nogle udgangspunkt i de udsagn, som er fremkommet i processen frem mod udarbejdelse af den foreløbige helhedsplan.

De overordnede succeskriterier for helhedsplanen er ved udgangen af 2013:

  • At den gennemsnitlige fraflytningsprocent i Korskærparken er nedbragt fra 18,6% til under 15%
  • At andelen af beboere uden for arbejdsstyrken ikke er blevet højere og gerne op til 10% mindre
  • At beboersammensætningen i højere grad afspejler sammensætningen i de øvrige almene boligafdelinger i Fredericia
  • At den generelle tilfredshed med at bo i Korskærparken er steget fra 62% til mindst 80%
  • At vurderingen af et godt helbred og troen på, at egen indsats har betydning, i højere grad afspejler det generelle resultat for resten af Fredericia kommune
  • At antallet af beboere, der deltager i aktiviteter i Korskærparken, er steget fra 10% til 25%
  • At antallet af beboere, der føler sig trygge, er steget fra 60 % til mindst 75 %.