Medborgerhusets Bestyrelse

Steen Clemmensen

clemviten@hotmail.com

Benny Jensen

beje@boligfa.dk

Jørn V. Kristensen

bestyrelsenafd10@boli.nu

Erik Holm Petterson

ribehus@gmail.com

Lars Buch

307@afd-boligfa.dk

Henning Hartmeyer (repræsentant for Foreningen Korskær).

henninghartmeyer@yahoo.dk

Kasper Søstrøm Müller (repræsentant for Helhedsplanen)

ksm@boligfa.dk

henninghartmeyer@yahoo.dk

Finn Muus
Jens Kristian
Mikael Paasch
Erik Bennedsen