Partnerskabsaftaler

Hvad kan Områdesekretariatet og Jobcentret sammen tilbyde i forhold partnerskabsaftaler

Områdesekretariatet og Jobcentret indgår sammen i en styregruppe (AMA-styregruppen), hvor udvikling og forankring i forhold til de kommende partnerskabsaftaler med virksomheder, skal ske.

Overliggeren for udviklingen og forankringen i styregruppen er et tæt samarbejde på alle niveauer: samarbejdet med Boligkontoret og boli.nu, Fredericia Kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning, BRF Kredit og de private virksomheder. Samarbejdet vil omfatte tværsektorielt samarbejde og tværfagligt samarbejde.

Sønderkorskærs udfordring

I SønderKorskær oplever vi en særlig høj ledighed i forhold til resten af Fredericia Kommune, og det er en del af helhedsplanernes sigte at sænke ledigheden i de to områder.

Vi har mulighed for at hjælpe virksomhederne med at sikre deres arbejdskraft i fremtiden ved bl.a. at bruge ressourcer på at uddanne og understøtte vores ledige.

Vi har brug for rummelige virksomheder, som vil tage udfordringen op sammen med os.

De ledige får mulighed for at oparbejde og/eller vedligeholde kompetencer, så ordinær beskæftigelse og selvforsørgelse bliver mulig.

 

Virksomhedernes muligheder

Virksomhederne får mulighed for at rekruttere arbejdskraft, når der bliver mangel på arbejdskraft – og vel at mærke den rigtige arbejdskraft.

Virksomhederne er med til at pege på, hvilke uddannelses- og støttebehov de ledige har.

Desuden får de virksomheder, som indgår i partnerskabsaftaler en social ansvarlig profil.

Hvad kan AMA-Styregruppen bidrage med?

Uddannelse
Mulighed for at kvalificere de ledige i forhold til jobbet via uddannelse uanset om det handler om ledige som skal i ordinær beskæftigelse, fritidsjob, i lære eller i praktik. Uddannelse af de ledige vil være uden omkostninger for virksomhederne.

Tæt opfølgning
AMA-Styregruppen bidrager med tæt opfølgning af de personer, som ansættes i virksomhederne og vil konstant have fokus på personernes udvikling og muligheder fremadrettet.

Samtidig vil gruppen medvirke til kvalificering af det gode samarbejde i forhold til virksomheden og virksomhedens medarbejdere.

Koordinering
AMA-Styregruppen koordinere arbejdet til øvrige samarbejdspartnere og hvis der er mentorordning til en ledig koordineres dette arbejde også.

Forventningsafstemning i forhold til virksomheden – eksempelvis
I forhold til tidsforbrug, medarbejderinvolvering, tilrettelæggelse af introduktionsforløb, indsigt i den enkelte ledige

Administrativ bistand
AMA-Styregruppen kan yde hjælp til indhentning af lønrefusion i forbindelse med løntilskud, fleksjob og i forbindelse med kontraktlige forhold

Tæt kontakt er vigtigt!

AMA-Styregruppen forventer en tæt kontakt med virksomhedens kontaktperson, så vi kan matche virksomhedens behov for arbejdskraft.

Vi tilbyder også vejledning i forhold til de økonomiske forhold omkring den lediges ansættelse, ligesom vi også gerne er med til at informere øvrige medarbejdere i virksomheden.