Uncategorized

”Hvordan der skal se ud i Korskærparken i fremtiden”.

Onsdag aften havde Helhedsplanen inviteret til dialog med beboerne i Korskærparken under overskriften ”Hvordan der skal se ud i Korskærparken i fremtiden”. Ovenpå et velbesøgt valgdebatmøde i sidste uge var der spændte forventninger hos arrangørerne, der brugte dialogmødet som første pejlemærke for den nye helhedsplanperiode der dækker perioden 2019-2022. Og alle fik sig en positiv overraskelse, da omkiring 40 debatlystne beboere var mødt frem med masser af gode ideer og konstruktiv energi til at søsætte nye initiativer der kan være med til at holde Korskærparken HELT udenfor regeringens berygtede ghettoliste i fremtiden. Hrolf Langgård Petersen fra Fredericia kommune var blevet shanghajet til at styre de 3 timers workshops, hvor de fremmødte under overskrifter som ”Uddannelse og beskæftigelse”, ”Trivsel og tryghed” og ”Familie og børn” kunne byde ind med deres ideer og forslag til fremtidige aktiviteter i boligområdet. Og det var en god og effektiv investering, for Rholf sørgede for at de enkelte workshops nåede i mål med deres arbejde trods en lidt stram tidsplan fra kl.17-20. Den største overraskelse var at ca. halvdelen af de fremmødte var unge mænd og kvinder af anden etnisk herkomst som alle ivrigt gav ideer til, hvordan man bedre kunne få de unge med i aktiviteterne i de enkelte afdelinger i Korskærparken i almindelighed og Medborgerhuset i særdeleshed. Undervejs var Helhedsplanen vært ved ”Butter Chicken” produceret af Medborgerhusets fine cafepersonale og frivillige, og helhedsplanens medarbejdere fik en stor portion gode forslag med sig hjem hvoraf mange kan igangsættes hurtigt, oplyser projektchef Kasper Søstrøm, der betegnede aftenens arrangement som en bragende succes. Billede og tekst: Claes Andersen, kommunikationspraktikant i Byhøjskolen.

Tags:

Der er lukket for kommentar.