Din indflydelse som borger – lovgivning og demokrati

30. november, kl. 17.00 – 19.00 – Aktivitetshuset, Sønderparkendemokrati

Aftenen kommer til at handle om din indflydelse, som borger set ud fra vores lovgivning og det demokrati vi lever i.

Hvad er demokrati? Hvad betyder det for mig? Hvad er min rolle i et samfund, styret af et demokrati? Hvilke muligheder giver det?

Tilmeld dig hos:
Anni Lindum

TLf. 402 402 37
Mail: ali@boligfa.dk