Vind en Cykel

I din postkasse har du fået en flyver, hvor du på bagsiden kan tegne en tegning og vinde en cykel.

Du skal tegne, hvad beboer-service er for dig. Hvis flere i boligen har lyst til at tegne, så kom forbi Aktivitetshuset eller Medborgerhuset og få endnu en flyver.

Tegningen skal afleveres i Park Postens postkasse enten i Aktivitets – eller Medborgerhuset
senest 16. December 2015.

cykel-konkurrence_web

Herunder kan du læse, hvad beboer-service består af:

Bor du i Sønder – Korskærparken og har brug for vejledning til:

Job

Kurser

Uddannelse

Frivilligt arbejde

Familiespørgsmål

Økonomi ( tid aftales)

Juridisk vejledning (tid aftales)

Eller du har måske brug for at låne:

Ipads

Cykel

Bærbar computer

Armbånd til ficnessgrafik11

Kom forbi Aktivitetshuset i Ulige uger kl. 16.00 – 18.00 eller i Medborgerhuset i lige uger
kl. 16.00 – 18.00 
og Jette vil vejlede dig.

Har du spørgsmål:
Ring / Skriv til Jette Tlf.: 21 53 17 14 Mail: jdd@boligfa.dk

En bog om dagen

Vi mødes om litteraturen i Korskærparken og Sønderparken.Fredericia Bibliotek

Onsdag d. 25. november kl. 14.00 – 15.00 i Medborgerhusets café, Korskærparken

Bogåret 2015 lakker mod enden. 

Bibliotekarer fra Fredericia Bibliotek ser nærmere på de bøger, som har været årets højdepunkter og om måske fortjener en plads under juletræet.

Mød op og bliv inspireret. vi giver en kop kaffe og masser af gode bogtips.

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Din indflydelse som borger – lovgivning og demokrati

30. november, kl. 17.00 – 19.00 – Aktivitetshuset, Sønderparkendemokrati

Aftenen kommer til at handle om din indflydelse, som borger set ud fra vores lovgivning og det demokrati vi lever i.

Hvad er demokrati? Hvad betyder det for mig? Hvad er min rolle i et samfund, styret af et demokrati? Hvilke muligheder giver det?

Tilmeld dig hos:
Anni Lindum

TLf. 402 402 37
Mail: ali@boligfa.dk