Teenager; fra barn, tween til næsten voksen

Teenageudfordringen

Denne foredragsrække er skabt i samarbejde med helhedsplanerne i Sønderkorskær og Byhøjskolen.

Alle er gratis at følge og tilbydes som et forløb.
Klik på dette link
: Teenageudfordringen foredrag

Sted:
Medborgerhuset Korskær, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

Tilmeldning/Kontakt
Nisanthi på nt@fredericiabib.dk Tlf: 6093 2817

 

 

 

Karin Dyhr

Foredraget af Karin Dyhr var velbesøgt, og gav alle tilhørere i salen en oplevelse,
som kan bruges i hverdagen, hvor man er i kontakt med mennesker som berøres
af diagnosen borderline, enten som pårørende, behandler eller som patient.
Som barn blev Karin Dyhr udsat for seksuelle overgreb fra sin far.Karin Dyhr
I foredraget fortæller hun om, hvad incesten gjorde ved hendes tanker og følelser,
da hun var barn. Med tiden udviklede det psykisk forsvar mod overgrebene sig til
en såkaldt borderlinepersonlighedsforstyrrelse med angst, depressioner og
selvskadende adfærd, som medførte en ”karriere” som svingdørspatient med
80 indlæggelser gennem 17 år på psykiatriske hospitaler. I de første 6 år
interesserede ingen sig tilsyneladende for, hvad der var sket tidligere i hendes liv.
Men gennem intensive samtaler med den sygeplejerske,
som herefter blev hendes kontaktperson, blev hun rask og lever nu et
helt og godt liv med mand, ’bonusbørn’ og hund, uden nogen kontakt til det psykiatriske system.
Byhøjskolen stod for dette arrangement.
I næste uge starter en række af foredrag om: Teenager; fra barn, tween til næsten voksen